Reservatie voor padel gastspelers

Aankoop losse beurt voor gastspelers

  • Reservatie en betaling via de bar.
  • Spelen met minstens 1 Padel Rapid lid.
  • Tijdens de daluren en piekuren in functie van de beschikbaarheid van de pleinen.
  • Reservatie van het plein volgens de geldende reservatieregels en mogelijk op alle pleinen.
  • Tarief voor de gastenspeler(s): 7€ per persoon per speelbeurt.
  • De bar boekt de speelbeurt in clubplanner voor de gastenspeler(s).
  • De Padel Rapid leden boeken zelf hun speelbeurt in clubplanner.
  • De gastspelers spelen op eigen risico.
  • Huur racket: 2€
Let op: Reservatie van een speelbeurt en huur racket is enkel mogelijk als de bar open is.
 
Boven