KTC Rapid Waterschei

Tennis & Padel

De tennisclub voor heel de familie

KTC Rapid Waterschei

Tennis & Padel

De padelclub voor jong en oud, beginneling en gevorderde.

Disclaimer

Tennis & Padel
1. Website - Elektronische communicatie

RAPID WATERSCHEI betracht bij het samenstellen van deze website en haar elektronische communicatie (waaronder o.a. nieuwsbrieven en andere publicaties) de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Gelet op de snelle evolutie van de behandelde materie bestaat echter de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer accuraat is.

RAPID WATERSCHEI is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden, evenmin zijn wij verantwoordelijk voor onvolledigheden en/of materiële vergissingen op haar website en/of in haar elektronische communicatie. In navolging van het voorgaande aanvaardt RAPID WATERSCHEI bovendien geen enkele verantwoordelijkheid voor enige gemaakte wijziging aan haar elektronische communicatie nadat deze werd verzonden.

De verstrekte informatie is bovendien niet bedoeld als een advies of dienstverlening. U blijft als bezoeker van deze website en/of als ontvanger van elektronische communicatie van RAPID WATERSCHEI zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie. Wij raden dan ook steeds aan om een beroep te doen op onze deskundigen ter zake, dewelke u persoonlijk kunnen begeleiden.

2. Vertrouwelijkheid

Onze elektronische communicatie (waaronder e-mails) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk per e-mail te verwittigen en deze bestanden, alsmede alle eventuele (lokale) kopieën, op eender welk gebruikt medium (computer, tablet, smartphone, etc.), te verwijderen en vernietigen. Enige openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan en mogelijk strafbaar.

Alle berichten verzonden en ontvangen door RAPID WATERSCHEI kunnen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, gecontroleerd worden om veiligheidsredenen en op hun conformiteit met (interne) reglementering.

3. Intellectuele eigendoms- en vermogensrechten

RAPID WATERSCHEI is eigenaar van alle intellectuele eigendoms- en vermogensrechten, waaronder het auteursrecht of copyright, verbonden aan de content die wordt gepubliceerd op haar website en/of elektronische communicatie, dit met inbegrip van software, teksten, foto’s, beeld- en geluidfragmenten. Dat wil zeggen dat het voorafgaand schriftelijk akkoord van RAPID WATERSCHEI noodzakelijk is alvorens gebruik wordt gemaakt van de op de website en/of middels elektronische communicatie gepubliceerde informatie.

Boven