KTC Rapid Waterschei

Tennis & Padel

De tennisclub voor heel de familie

KTC Rapid Waterschei

Tennis & Padel

De padelclub voor jong en oud, beginneling en gevorderde.

Organisatie

Tennis & Padel

Raad van bestuur

Eric Vanhees

Voorzitter Commissie Infrastructuur

Anniek Vanvinckenroye

Voorzitter Jeugdcommissie

Yves Vermeulen

Voorzitter Sportcommissie

Danny Timmermans

Penningmeester

Romina Gentier

Secretaris

Lydia Dirckx

Voorzitter

Organisatie Padel
Het padel team is een onderdeel van de sportcommissie onder leiding van Yves Vermeulen en bestaat uit de volgende leden:
 • Karin Damen
 • Marcel Bosmans
 • Jean-Claude Cox
 • Bart Vandeweerd
Commissies
 • De commissies worden geleid door een lid van de Raad van Bestuur.
 • De voorzitters van de commissies doen op hun beurt beroep op vrijwilligers en enkele commissies zijn opgesplitst in werkgroepen.
 • Het is dankzij deze vrijwilligers dat we een goede werking kunnen garanderen.
 • Iedereen kan zich kandidaat stellen voor deze commissies en werkgroepen.
 • Alle hulp wordt op prijs gesteld.
Leden
KTC Rapid Waterschei telt drie soorten leden:
 • Spelende leden die de overgrote meerderheid uitmaken.
 • Steunende leden die niet tennissen maar toch deelnemen aan de clubactiviteiten.
 • Een beperkt aantal ereleden, benoemd omwille van bijzondere verdiensten.
Missie & visie van KTC Rapid Waterschei

KTC Rapid profileert zich als een gezellige, familiale club waar zowel de recreatieve als de competitiespeler aan zijn trekken komt.
De jeugdleden kunnen rekenen op een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding.
Dankzij de vele vrijwilligers is er een zeer actieve sport- en recreatieve werking.
Door het hanteren van democratische prijzen kan iedereen lid worden en gebruik maken van de degelijke accommodaties: 3 gravelterreinen, 1 miditerrein, 4 smashcourt terreinen (2012), vanaf juni (2021) 5 padelterreinen en een nieuw clubhuis (2006).
KTC Rapid Waterschei als vzw
De vzw werd op 4 juli 1978 opgericht uit de feitelijke vereniging “Rapid TC Waterschei”, die al sinds 1948 bestond.
Vanaf 1998 mag onze club, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, de titel “Koninklijke” tennisclub voeren.
In 2008 vierden wij “Rapid 60/30” waarbij “60” staat voor de oprichting van de club in 1948 en “30” voor de oprichting van de vzw in 1978.
De Koninklijke Tennisclub Rapid Waterschei vzw is als club aangesloten bij Tennis Vlaanderen met aansluitingsnummer 5009 en ook bij de Stedelijke Sportraad Genk.
Omdat KTC Rapid Waterschei het statuut van vzw heeft is er een Algemene Vergadering (AV) die in haar Statutaire Jaarvergadering de goedkeuring geeft aan o.a. de rekening van het voorbije jaar en de begroting van het komende jaar.
De leden van deze AV worden tijdens deze Statutaire Jaarvergadering verkozen op voordracht van twee peters of meters die al lid zijn van deze AV.
Momenteel bestaat de AV van KTC Rapid uit 40 leden.
De ledenlijst staat in Topspin, het clubtijdschrift.
De Raad van Bestuur bestaat uit 9 leden die voor periodes van vier jaar verkozen worden door en uit leden van de Algemene Vergadering.
Boven